ΒΙΛΛΑ ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Η κομψή βίλλα Καλλιστώ αποτελείται από δύο διαφορετικά επίπεδα τα οποία μπορούν να ενοικιαστούν μαζί ή ξεχωριστά.

ΒΙΛΛΑ ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ

View more

ΒΙΛΛΑ ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΚΑΤΩ ΟΡΟΦΟΣ

View more